Business Intelligence

Het vakgebied Business Intelligence (BI), ook wel bekend als management informatie verzameling, betreft het verzamelen van gegevens en omzetten hiervan in nuttige informatie en kennis, met als doel beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen voor het management van organisaties. Dit omvat onder andere gegevens met betrekking tot klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markten en andere trends. Het voordeel van het verkrijgen van dergelijke informatie is het tijdig kunnen signaleren van problemen en bijsturen op specifieke aandachtspunten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van toepassingen als Corporate Performance Management (CPM), Online Analytical Processing (OLAP) en datamining tools voor het inzichtelijk maken van gegevens uit databases via datawarehouses.

Met dergelijke BI systemen kunnen grote hoeveelheden gegevens inzichtelijk gemaakt worden door gebruik van dashboards, periodieke rapportages en andere gebruikersvriendelijke gereedschappen. Telasoft heeft specifieke kennis op dit gebied, zowel vanuit bedrijfseconomisch als informatietechnologisch perspectief, en kan u dan ook ondersteunen tijdens selectie en implementatie van dergelijke systemen. Ook hierbij geldt dat wij waar mogelijk vooral webbased oplossingen aanbieden. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden hiervan voor uw organisatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn graag bereid om met u (vrijblijvend) het gesprek aan te gaan.