Workflow Management

De beheersing van werkstromen en informatiestromen wordt omvat in het vakgebied van Workflow Management. Een juiste toepassing van workflows zorgt ervoor dat de juiste informatie op het goede tijdstip bij de verantwoordelijke personen en informatiesystemen terecht komt. Dit betreft bijvoorbeeld het proces van hoe orders, registraties en klachten binnen een organisatie verwerkt worden. Kwalitatief goede workflows zorgen ervoor dat een organisatie efficiënter, klantvriendelijker en kostenbesparend kan werken.

Het gebruik van ondersteunende informatiesystemen als een Workflow Management Systeem kunnen hierbij ondersteunend werken. Hierin worden bedrijfsprocessen, taken en deeltaken vastgelegd en worden informatiestromen en berichten naar de juiste personen of systemen gerouteerd. Statussen en trajecten van deze workflows zijn daarbij voortdurend zichtbaar en zijn daardoor managementondersteunend.

Voor de bedrijfskundige opzet van workflows, en de bijbehorende selectie en implementatie van passende informatiesystemen, is (zeker bij complexere organisatiestromen) specialistische kennis van belang om ervoor te zorgen dat het implementatie en gebruik hiervan succesvol is. Telasoft ondersteund u hierbij graag met expertise en praktische adviezen. Wilt u zich hierop oriënteren, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.