Informatie- en Kennismanagement

Traditionele productiefactoren als natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal zijn voor veel organisaties niet meer de onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Een groot aantal organisaties kan tegenwoordig aangemerkt worden als kennisintensief. Voor deze organisaties zijn zaken als de creatie, distributie, toepassing en behoud van kennis van essentieel belang.

Op het gebied van ICT en kennismanagement draait het vooral om het beschikbaar maken van binnen organisaties aanwezige kennis op de juiste plaats en tijdstip. Hierbij moet vooral rekening gehouden worden met het stimuleren van kennisdeling en het gemakkelijk maken om opgeslagen kennis terug te vinden. Zo kan er gedacht worden aan het gebruik van geavanceerde zoekmachines en gebruikersvriendelijke op social media gebaseerde kennissystemen. Juiste toepassing hiervan stimuleert medewerkers kennis te delen, wat hogere productiviteit als gevolg heeft, en zorgt er ook voor dat bij personeelsverloop belangrijke kennis behouden blijft.

Het gebruik van dergelijke informatiesystemen staat bij veel organisaties nog in de kinderschoenen, terwijl zelfs voor kleinere en middelgrote organisaties goede kennisdeling voor veel voordelen kan zorgen. Telasoft adviseert u graag over de mogelijkheden en kan u ook bijpassende informatiesystemen aanbieden (zowel standaardpakketten als maatwerk software). Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor een oriëntatie op de mogelijkheden voor uw organisatie.